Menü

Ellen White

Rendezés:
500 Ft
Idézetek a Bibliatanulmányokhoz, 2020. október, november, december Szemelvények a Prófétaság Lelke írásaiból a naponkénti tanulmányozáshoz.
690 Ft
A könyv először 1892-ben jelent meg, immár 128 éve (angolul), és mindössze két évre volt szüksége ahhoz, hogy 1894-ben nálunk is napvilágot lásson. Nem azért, mert az akkori kiadó ennyire tervszerűen igyekezett vol­na más nyelveken megjelentetni, ha­nem mert Szalay József nagybecskereki református lel­­kész elolvasta, és isteni ihletésűnek találta. A kis könyvecske a lelkész szerint a „kereszténység hittana”, amelyet mindenkinek olvasnia kellene. 
3.990 Ft
A könyv, sokak szerint az egyik legszebb és legbiblikusabb betekintést nyújtja Jézus Krisztus, a Megváltó értünk végzett szol­gá­­la­tá­ba. A világ legjelentősebb lelki veze­tő­­­­jé­nek életén kalauzol végig, ám nem pusztán számba veszi az eseményeket, hanem úgy mondja el, hogy közben magunk is szinte részévé válunk a történteknek.
490 Ft
A kereszténység történetében tükröződő egyetemes konfliktus. Gazdaságos kiadás.
3.500 Ft
Jóval több mint egy évszázad óta emberek milliói olvasták a Pátriárkák és próféták című hatalmas művet. Olyan könyv ez, amely elkalauzol minket az ószövetségi őstörténet világától a pátriárkák korán át Izrael kiválasztásáig, letelepedéséig és államiságának első párszáz idejéig, Dávid király uralkodásának végéig. Egészen páratlan mű ez, amely a jelzett korszakokat átöleli, miközben minden olvasója előtt tisztán feltetszik, hogy ezek nélkül az ismeretek nélkül az Újszövetséget sem tudnánk megérteni. 
990 Ft
Ha bizonytalan vagy, hogy jól választottál, ha nem tudod, ki válaszolhatná meg a kérdéseidet, ha össze vagy zavarodva, egyáltalán milyen kérdéseket tegyél fel, hogy aztán boldog és elégedett életed lehessen, akkor jó helyen jársz: mert ezt a könyvet keresed!
990 Ft 699 Ft
Ez a kötet a IV. parancsolat, azaz a szombatnap eredetét, történetét és a jelenkori embernek ehhez e parancsolathoz való hozzáállását tárja fel. A Szentírás a Tízparancsolat örök érvényűsége mellett foglal állást. Egyértelmű tehát, hogy örök a IV. parancsolat is, amely a valóságban nem más, mint „AZ ÖRÖM IDEJE”. Ajánljuk minden kedves adventista családnak, de missziós céllal is mindenkinek, aki keresi Istent. A kötet többségében válogatás E. G. White műveiből. Gyönyörű színes természetfotók illusztrálják.
1.690 Ft
 Krisztus, a nagy Tanító szerette a természetet. Számos tanítását akkor mondta el, amikor tanítványaival a tóparton, a folyó mentén vagy a dombok és völgyek között járt. Példázataiban a menny igazságait összekapcsolta a hétköznapok eseményeivel. Jézus a példázatok közismert képanyagával a lelki élet titkaira akar oktatni.
1.690 Ft
Ez a könyv, amely az olvasó rendelkezésére áll, függetlenül attól, hogy szakavatott vagy sem, számos olyan gyakorlati információt tartalmaz, amely az életről, az egészség megőrzésének szabályairól, illetve a különböző betegségek megelőzéséről vagy gyógyításáról szól. Egy másik, jobb életmódot mutat be, amely bár a beteg világ árnyékában bontakozik ki, beragyogják Isten szeretetének és az örök gyógyulásnak a sugarai. Gyakorlatilag Isten üzenete ez a szomjazó, beteg világ számára.
1.990 Ft 1.490 Ft
Hogyan tapasztaljuk meg az ima erejét? Komoly idők küszöbéhez érkeztünk. Világunk eseményei megkövetelik tőlünk, hogy állandó, odaszentelt kapcsolatban legyünk legyünk Istenünkkel. Szüntelenül törekednünk kell arra, hogy ebben a viszonyban egyre erősebb szálakkal kötődjünk Megváltónkhoz, hogy lelki és érzelmi szükségleteinket betölthesse. Tudatában kell legyünk az imádságban rejlő csodálatos erőnek. A tanítványokhoz hasonlóan kérnünk kell Urunkat: „Taníts meg minket imádkozni!”
2.490 Ft
A „Boldog otthon” Ellen G. White, szülõknek írt értékes tanácsait tartalmazza. A családi élet minden mozzanatát érintve ad választ a kérdések sokaságára, amelyek manapság oly sok gondot okoznak a gondterhelt és gyakran aggódó édesanyáknak és édesapáknak. A világ történelmében még soha nem volt e könyvre sürgetõbben szükség, mint éppen most. A szülõk és gyermekek nem várták jobban az õket aggasztó dolgokra a helyes választ. Az otthonok sem voltak oly veszélyben, mint ma. 
990 Ft
A Hegyibeszéd az evangéliumok - és talán az egész Újszövetség - legismertebb részlete. Isten áldott üzenetét tartalmazza, amely nemcsak hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Olyan beszéd ez, amelyből megérthetjük a Tízparancsolat lelkiségét, azt, hogy a parancsolatok megtartása az Isten iránti szeretet jele.
1.800 Ft
— kifesthető motívumokkal díszített könyv Ezt a nagyszerű könyvet kifesthető motívumokkal gazdagon díszített formában kaphatják meg a kedves érdeklődők. Olyan módon vezeti be a felnőtt olvasót a teremtés színeinek varázslatos világába, hogy egyben kreatív alkotótárssá is teszi. A „ Jézushoz vezető út” egyes fejezeteinek olvasását a színezés elmélyítheti, és bizonyára a megnyugtató időtöltés hatását éreztetni fogja. Különösen ajánljuk ajándékozásra, missziós célra.
1.800 Ft
Először jelenik meg magyar nyelven ez az Ellen G. White írásaiból összeállított idézetgyűjtemény, melynek témája ma is rendkívül aktuális: miért van szegénység, nyomorúság e földön és mi Isten terve ennek ellensúlyozására?
3.200 Ft
Dániel könyvének vers szerinti magyarázata segítséget jelent a Biblia kutatásban és a próféciák megértésében.
1.290 Ft
Van-e remény számunkra? Bízhat-e világunk egy biztonságos jövőben? Vagy reménytelenül a mindennapi, lesújtó események áldozatai vagyunk? Arra ítéltettünk, hogy nap, mint nap egyre több nehézséggel és félelemmel nézünk farkasszemet?
890 Ft 590 Ft
A Gecsemáné-kert csendjében kezdõdött az egész, és a Golgota hegyének véres jeleneteiben csúcsosodott ki – mindössze néhány rövid pillanat az idõben, mégis örökre megváltoztatta a világot. Nincs semmi, amit láthatunk, hallhatunk, ami hasonlítható lenne az evangélium igazságához. Csak a Biblia képes több reménnyel és erõvel feltölteni, mint ez a könyv. 
1.500 Ft 790 Ft
Az olvasó megisnerkedhet Ellen G. White írásaiból, a földi történelem záróeseményeit tárgyaló legjelentősebb szemelvényeivel.
1.400 Ft 990 Ft
Ez a kötet Ellen Gould White-nak azokat az írásait gyûjti össze, amelyeknek központi témája Krisztus igazsága és a megváltási terv a keresztény életében. Azoknak szól, akik mélyebb ismeretekre szeretnének szert tenni a keresztény lelkiség alapvetõ kérdéseivel kapcsolatban.
2.900 Ft
  A világ legszebb életrajza ez a mű, amely bemutatja Jézus földi életét és szolgálatát. Megismerhetjük mélységes szeretetét, szolgálatát, kedvességét, bölcsességét és azt a végtelen türelmet, amellyel elviselte az emberek megvetését, gyalázkodását, hogy nem ismerték fel benne az Isten Fiát, aki a bukott ember megmentése céljából jött erre az agyongyötört, bűn- terhelt kis bolygóra….
1.700 Ft 990 Ft
A szerzõ halála után hatalmas terjedelmû irodalmi hagyatékot örökített az utókorra. Számos könyve mellett, 4500 cikk, sok száz prédikáció, levél és egyéb kézirat maradt ránk. Ellen G. Wihte irodalmi hagyatékának gondozói ezekbõl a kéziratokból állították össze e mûvet, melynek központi kérdése Jézus Krisztus a mi igazságunk és közbenjárónk, valamint a keresztény élettapasztalat számos igazsága
1.600 Ft
A Bizonyságtételek ötödik kötetben olvashatunk a lelkészek felelõsségérõl, munkájáról. A mai "õrök" feladata sokkal súlyosabb, mint a próféta napjaiban volt, mert ma fényesebb világosság áll rendelkezésünkre, és nagyobb kiváltságaink és lehetõségeink vannak. Isten nem csak a lelkészekre bízta az evangélium hirdetését, hanem minden benne hívõ emberre, nem a testvérekre bízta azt, amit nekem adott feladatul. Emellett betekintést nyerünk a fõiskolák mûködésének céljaiba, a tanárok kötelességeibe és a diákok helyes magaviseletébe. Olvashatunk a szülõk felelõsségérõl, a gyermeknevelésrõl, hogyan valósítsuk meg a keresztény légkört otthonainkban és gyülekezeteinkben.
890 Ft
"Legnagyobb és legsürgetõbb szükségletünk, hogy sorainkban igazi istenfélelem szerinti megújulás jöjjön létre." (Ellen G.White) Lehet, hogy régóta imádkozol a Szentlélek erejének tapasztalatáért és a kései esõ áldásaiért. Állj készen arra, hogy imád meghallgatásra talál, mert Jézus hamar eljön! A jelen kötet Ellen G. White legfontosabb írásait gyûjti össze a megújulással kapcsolatban. Segít megkülönböztetni az igazi és a hamis ébredést, és szól arról, hogy a megújulásnak milyen nyilvánvaló jelei lesznek keresztény életünkben.
1.500 Ft
A könyv célja, hogy olyan útmutatót adjon a mai ember számára, mely felbecsülhetetlen értéknek bizonyul majd a keresztény szolgálatban. Aki Isten gyermeke lesz, annak úgy kell tekintenie magára, mint kapocsra a világ megmentésére leengedett láncban, amint Krisztussal együtt indul el az elveszettek megkeresésére és megmentésére.
1.700 Ft 990 Ft
E kötet különösen fontos témaköröket érint. Az írások mindennapi tevékenységek közben születtek valóságos problémákra adott válaszként. Ezzel segítik az olvasót a keresztény élet útján járni. Olvashatunk az egyházról, az ihletettség elveirõl, a megváltás elveirõl, a keresztény oktatásról, az egészségügyi reformról, az utolsó napok eseményeirõl és más lényeges, többnyire gyakorlati keresztény életet érintõ tanácsokról.
1.500 Ft
Az evangéliumot nem csupán élettelen elméletként, hanem eleven erõként kell közvetíteni, amely megváltoztatja az ember életét. Isten azt kívánja, hogy kegyelmének elfogadó tanúi legyenek hatalmának. Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nõket, hívjuk fel figyelmüket az élet Igéjére.Nekünk is szól Krisztus állandó jelenlétének az ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen problémákat kell elszenvednünk, állandóan bízhatunk a kegyelmes ígéretben: "Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
1.290 Ft
A történelem kiemelkedõ eseményeinek izgalmas világába kalauzol el Ellen G. White: Krisztus zászlóvivõi címû könyve. A keresztény egyház kialakulását követõen mind többen és többen álltak Krisztus zászlaja alá. Elõször csodálkozás és megvetés volt az osztályrésze azoknak, akik bátran vállalták Krisztus nevét. Csakhamar azonban véres üldözés kezdõdött. A veszély mégsem szabott gátat az evangélium terjedésének, sõt, több helyre eljuttatta azt.
1.390 Ft
Jézus utolsó földi óráinak eseményeit követhetjük nyomon a könyvben. Részletesen és szemléletesen tárja elénk az író Jézus szenvedéseit, és az emberek reménységét. A könyv exkluzív kiadású, igényes kivitelezésû, számos elismert mûvész illusztrációjával gazdagítva. (Zichy Mihály, El Greco, Benczúr Gyula)
590 Ft
Ez a könyv a XXI. század ifjúsága számára íródott. Olyan témaköröket ölel fel, amelyekkel korunk fiataljai szembetalálják magukat, és amelyre idõszerû válaszokat akarnak kapni, korszerû nyelven megfogalmazva. A kis könyvben minden idõk legszélesebb körben fordított keresztény írónõjének ihletett tanácsait találhatód meg az emberi kapcsolatokról, egészségrõl, társadalmi kérdésekrõl, karrierrõl, a Szentírás tekintélyérõl és a megváltásról.
1.190 Ft
Ezen igen értékes kötet elsõ fejezetei tömören mutatják be Ellen White világát az amerikai polgárháborút megelõzõ években, míg a második rész az ezt követõ idõszakot elemzi. E kettõ, egymástól nagyon is eltérõ háttér megértése lányeges ahhoz, hogy megértsük Ellen White tanácsait az egyház részére. A mû a szerzõ sorozatának negyedik munkája. Az olvasottakat fényképek teszik még érthetõbbé.