Menü

Napi áhitatok

Rendezés:
1.490 Ft
A szerzõ a Friedensau-i adventista egyetem dogmatika, etika és patrisztika professzora, aki a franciaországi Collonge-ban, az adventista egyetemen is tanít. Márk evangéliumát dolgozta fel könyvében, mégpedig olyan rövid, könnyen érthetõ, de elgondolkodtató szakaszokban, hogy áhítatos könyv gyanánt ajánljuk kedves olvasóinknak.
2.190 Ft
A „Köszöntünk, Szentlélek!” napi olvasmányai friss és mély meglátással vesznek sorra minden egyes Biblia-verset, amely a Szentlélekhez és az Õ szolgálatához kapcsolódik. Személyes történetek, bizonyságtételek, történelmi leírások és profetikus látású írásokból idézett szakaszok együtt mutatják be a Lélek csodálatos és hatalmas erejét, aki ma is épp úgy munkálkodik, ahogyan az emberi történelem folyamán tette. B/5 méret Terjedelem: 390 oldal
2.590 Ft
Áhítatos könyv minden napra azoknak, akik 365 napon keresztül végig kívánják járni a szerzõ segítségével az adventizmus kialakulásának útját. A megszokott reggeli dicséretes könyvektõl eltérõen, melyekben a megfelelõ szentírási szakaszokhoz felemelõ és inspiráló gondolatok tartoznak, ez a kiadvány történelmi megközelítésbõl vezeti az olvasóit. Részletesen feltárja az adventizmus kialakulásának állomásait, ugyanakkor lelkesít és buzdít.
2.390 Ft
A könyvben felfedezheted a kegyelem csodálatos országának erejét, és megtudhatod, hogyan lehetséges megharcolni a hit nemes harcát. Nem azzal leszel igazzá, hogy keresed az igazságot - írja a szerzõ- , hanem azzal, ha Krisztust keresed. Mind az üdvösség keresõi, mind azok, akik cselekedetek által kívánnak igazsághoz jutni, megelégedhetnek az igazság egyszerû megnyilatkozása által, amely e könyvben kibontakozik. Olvasd mindennap, és legyen részed az igazság felemelõ hatalmában!
2.190 Ft
Ez a szépen felépített áhitatos könyv nyolc olyan kötet mondanivalójából táplálkozik, amelyet E.G. White írt. Elsősorban esti áhitatokra szánta a szerző e rövid összefoglaló gondolatokat. Nyugodtan állíthatjuk azonban, hogyha a nap bármely szakában, a reggeli indulás előtt, vagy a napi pár perces pihenőnk között, de akár az est csendjében olvassuk el őket, egy biztos: elfogunk gondolkozni rajtuk.
1.790 Ft
A "40 reggel Jézussal" című, lelki növekedést célzó szeminárium egy hatékony tervet ajánl a figyelmünkbe, amrly által szorosabb és bensőségesebb kapcsolatba kerülhetünk Istennel.
1.490 Ft
Készenlétben van Isten választott népe? Örömmel és sóvárogva várja Jézus Krisztus visszatértét? Szembenézünk a „nagy nyomorúsággal” vagy észre sem vesszük, hogy máris benne vagyunk? Félnünk kell-e a jövőtől? — M. Venden könyve ezekre az időszerű kérdésekre keresi a választ, napi áhítatok formájában. Egy áhítat: egy oldal. Könnyű áttekinteni, akármennyire sietünk is napi feladataink végzésére. Különösen azoknak ajánljuk, akiket az eljövendő és hamarosan bekövetkezendő események rémülettel töltöttek el. A könyv üzente bátorító.
2.490 Ft
A Jézus Krisztus második eljövetelére mutató könyv mindennapi áhítatokat (napi egy ige, egy megjegyzés) tartalmaz. Áhítatos könyvünket azzal a reménnyel készítettük, hogy áldásul szolgálhasson mindazoknak, akik örömmel veszik a tiszta forrásból fakadó tanácsokat, amelyek segítenek tájékozódni az utolsó napok eseményei között, de ugyanakkor kérlelnek, bátorítanak és - ha szükséges - feddenek is, hogy készek lehessünk a Megváltónkkal való boldog találkozásra
3.500 Ft
Ez a könyv Luther írásaiból, gondolataiból mutat be háromszázhatvanötöt. Aki kezébe veszi ezt a könyvet, Lutherrel beszélget, aki az evangélium kincsét osztja meg a mai olvasóval.
2.490 Ft
Brenda Walsh az Egyesült Államok-szerte ismert író, aki fiataloknak és gyerekeknek tart előadásokat és írja könyveit. „Az áhítat pillanatai” egy egész évre szóló napi áhítatos könyv, szebbnél-szebb gondolatokkal. Szeretettel ajánljuk, nem csak fiataloknak!