Menü

Életrajzi írás

Rendezés:
1.390 Ft

A Méfibószet életét feldolgozó bibliai történet egy elesett embert mutat be, és egy másikat, aki felemeli őt a porból. Szól egy megmentőről és egy megmentettről, egy betartott ígéretről és egy királyfiról, aki elveszíti királyi jogát, de aztán ismét a trón közelébe jut. Csodálatos olyan személyekről olvasni, aki megtapasztalta és átélte, mit jelent a megváltás!

2.000 Ft
Egy korán árvaságra jutott, hol nevelőotthonban, hol nevelőszülőknél lakó, sors által ide-oda dobált kisgyerek szívszorító történetével kezdődik a könyv. Olvasásakor hol a könnyeink csordulnak ki az igaztalan bánásmód, nem gyerek szívébe való szenvedés megismerése nyomán, hol meg nevetünk a kiváló humorral leírt gyermeki csínytevéseken. A szerző az életének első 25 évét örökítette meg.
3.700 Ft
Dr. Szigeti Jenő önéletírása, amely izgalmas, olvasmányos formában veszi sorra élete fontosabb eseményeit. Nemcsak saját életének fordulatokban gazdag történetét ismerhetjük meg belőle, hanem visszamenően a déd- és nagyszülők, a lelkész édesapa és a szépséges, tehetséges édesanya jellemrajza is kiformálódik a sorokban. 
1.990 Ft
A világhírű idegsebész serdülőknek és fiataloknak ajánlotta ezt a kötetét.Bárki érezheti úgy magát, hogy hátrányos helyzetben van azokhoz a társaihoz képest, akik gazdag és kiegyensúlyozott családba, magasabb társadalmi osztályba születettek.
1.190 Ft
Desmond Doss igaz története az egész világot lenyűgözi, hősiessége és példátlan embersége milliók életét inspirálja mind e mai napig. A II. világháború idején, Okinawa szigetén 75 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy nem használt fegyvert. Mély és őszinte meggyőződéssel hitte, hogy nem olthatja ki egy másik ember életét.
1.990 Ft
Egy valódi háborús hős megrendítő, lebilincselően izgalmas, igaz története, amely hitre, elköteleződésre, bátorságra és önfeláldozásra indít.
620 Ft
Emlékirat Michnay Lászlóról. Michnay László a Hetednapi Adventista Egyház elnöke volt 1936-1953-ig. Ekkor Magyarország a három millió koldus országa volt. Európa lázasan készült a második világháborúra. Egyházunkat a többi Szabadegyházi közösséggel együtt zaklatták. A fajgyûlölet elképzelhetetlen borzalmat zúdított Európára. Hat millió zsidó ember - közöttük gyermekek, nõk, aggastyánok és ifjak - váltak a holocaust áldozataivá. A haláltáborokba hajtották hatszázezer magyar honfitársunkat is. Könyvünk fõ hõse, az egyházvezetõi és lelkipásztori szolgálata mellett egy új kihívással kerül szembe: menteni az üldözötteket. A hatszázezerbõl hatvan embertársának megmentése adatott meg számára. Errõl szól ez a kis könyv. Michnay László cselekedete nem csak a múlt krónikája. Emberségünk próbáját talán a holnap mindannyiunk számára meghozza.
990 Ft
A szerzõt az áhított boldogság valahogy mindig elkerülte addig a napig, amíg el nem kezdte olvasni porlepte Bibliáját, amelyet barlangja korábbi boldogságkeresõ lakója hagyott hátra lakóhelye egyik kiugró szikláján. Ami ezután történt, azt csak egyetlen szóval lehetne jellemezni: CSODA.
1.290 Ft
Az "Áldott kezek" címû könyv dr. Ben Carson élettörténetét mutatja be. Megismerhetjük, hogy a tanulni nem szeretõ problémás Benjámint miként segítette a megszületõ istenhit és az áldozatos édesanyai törõdés világhírû gyermeksebésszé.
1.190 Ft
E könyvben különbözõ emberek történeteit olvashatjuk. Olyanokét, akik összeroppantak az élet körülményei hatására, majd Isten szeretete folytán mégis talpra álltak. Isten a megmentés lehetõségét látja minden ember nehéz helyzetében. Újjászületést, tartalmas új életet ajánl, lehetõséget arra, hogy az összetört élet megújuljon, a családi kapcsolat helyreálljon. Istennel nincs lehetetlen!
1.700 Ft
Cheri Peters egy mai szamáriai nõ, aki élõ tanúja Isten megerõsítõ erejének és kegyelmének.A könyv a szerzõ személyes élettörténetén keresztül vezet bennünket a legnagyobb mélységekbõl Isten csodálatos átformáló hatalmának megmutatkozása felé.
1.490 Ft
1537. október 12-re virradóan órákig zúgtak a londoni harangok: VIII. Henriknek éjszaka fia született. A kis Edward két hét múlva elvesztette az édesanyját, nyolcévesen királyi apját. Mint egykor a júdeai Jósiás, õ is 8 esztendõsen lett király. Mindössze 8 évig uralkodott, még nem volt 16 éves, amikor meghalt. VI. Edward azok közé a ritka gyermekek közé tartozott, akik már zsenge korban Istennek adták át életüket. 
1.990 Ft
1939-et írunk, a német csapatok éppen Lengyelország lerohanására készülnek. Hitlernek nagy tervei vannak... Egy kis istenhívõ család Frankfurtban a szokásos napját töltötte el a gyülekezetben, a legnagyobb nyugalommal lépnek be otthonukba, ám a levelek között már ott lapul egy behívóparancs, amely véglegesen meghatározza a Hasel család életét...
800 Ft
Mivel Imre sokat beszélt nekem a Bibliából, így hitem nõni kezdett. Éreztem, hogy többet kell tennem Jézusért, ezért 15 éves koromban átadtam neki életemet és megkeresztelkedtem. Imrével megszerettük egymást. 1957. május 1-jén egy életen át tartó hûséget fogadtunk egymásnak. Életutunkon azóta is elkísért az isteni gondviselés, a Szentlélek segített karöltve dolgozni Megváltónkért és embertársainkért. Megtapasztaltuk, hogy áldott kegyelem Jézusért és az emberekért dolgozni. 
1.050 Ft
Ludwig Richard Conradi a Hetednapi Adventista Egyház misszionárusa, evangélistája és szervezõje Európában
Ha valaki tanulmányozni akarja a Hetednapi Adventista Egyház magyarországi történetét, akkor az elsõ személy, akinek nevén megakad a szeme, Ludwig Richard Conradi.
Õ volt ugyanis az elsõ adventista lelkész, aki hivatalos megbízás alapján kereste fel Magyarországot. Õ építette az elsõ kapcsolatokat, amelyek kiindulási pontként szolgáltak J. F. Huenergardtnak a magyarországi misszió megalapozásához.
1.290 Ft
Ha meg akarsz győződni arról, hogy az emberek és a nemzetek Isten kezében vannak, s az Ő akarata igazgatja a föld népeit, hogy "azoknak akik Istent szeretik minden javukra van", s akik Őt követik, sohasem lesznek a környezet vagy a körülmények tehetetlen áldozatai: hogy Isten a körülményeket is fel tudja használni mindent átfogó terve véghezvitelére, hogy olyan életet élhetsz, amely sohasem jut zsákutcába, s hogy Isten az élet fegyelmező eszközeinek egész sorát is igénybe veszi, hogy saját képmására alakítson. 
190 Ft
Ez a kis kötet megismertet minket Desmond Doss rövid életrajzával, és elolvasva a könyvet, arra a meggyőződésre juthatunk, hogy Desmond Doss ember volt a szó legnemesebb értelmében abban a korszakban, amikor sokan elfelejtettek emberként viselkedni. Sőt, több volt annál: Isten arcát és szívét mutatta fel minden tettével.
2.000 Ft
TÖRTÉNET EGY FÉRFIRŐL. AKI SOHA NEM FOGOTT FEGYVERT, MÉGIS HŐSSÉ VÁLT
1.990 Ft

A 2021-es év motivációs könyve! Lenyűgöző, igaz történet arról, hogyan vált az "ötödik osztály legrosszabb tanulójából" a világ egyik leghíresebb agysebésze.