Menü

Költészet

Rendezés:
400 Ft 290 Ft
Ez a kötet a prédikátorköltő verseit rejti. Az Ige által termékenyített versek ezek, ezért, mondanivalójuk - üzenet. Ezek a versek vallanak Moldován Vilmosról, a prédikátorról, hivatásáról, hitéről, de arról is ami számáraa legfontosabb volt: az Igéről, Isten szaváról, ami neki is és nekünk is mindig cselekvést jelentő szó. Ez a könyv akkor éri el a célját, ha ha nekünk is prédikál, jobbít, épít minket, hogy mi is cselekedni tanuljuk a jót, úgy ahogy lehet.
540 Ft
Király Kató versei kézen fognak és vezetnek: „Gyere, menjünk Jézushoz! Õ a szeretet és jóság! Hidd el, bármilyen pokol is az életed... sose feledd: segít, és mindenképpen ott vár az út végén!”
800 Ft
E kötet sokféle verset tartalmaz, de mindegyikben érzõdik a valódi istenismeret és istenszeretet, valamint az, hogy a költõ életének középpontja Jézus Krisztus és az õ szeretete.
1.800 Ft
A Debrecenben élõ és alkotó költõnek immár harmadik kötetét adjuk közre. Számára az élet hétköznapi dolgai mélyebb gondolatok kifejezésének az eszközei. Soraiból az Isten iránti mély tisztelet és ragaszkodás sugárzik. Szavai kifejezik meggyõzõdését: bármi is érheti most az embert, az Úr jóságának, megváltói tettének ismeretében mégis a hála lesz a mindent elsöprõ érzés. Hála Jézus Krisztus áldozatáért, a megváltásért.
1.350 Ft
A költõt versei évgyûrûkként veszik körül, bûnei, szerelmei, gyónásai történetével, s mintha magunkat látnánk gyanta-verejtékes álmainkkal, ahogyan lassan elégünk az Úr végtelen erdeiben. Szegedi Kovács György 1959-ben született Szegeden. A szerb határ melletti Kelebián volt gyermek, majd a gyökeret tépõ migrációs hullám Pestre sodorta. 1993-ban, az Adventista Teológiai Fõiskolán diplomát szerzett. Három gyermek édesapjaként küzdött meg a tudnivalókért.