Menü

Egyháztörténet

Rendezés:
3.200 Ft
Jelen kötetünk a kereszténység immáron mintegy kétezer esztendős történetéből egy világméretekben szemlélve kicsinek látszó szeletet helyez górcső alá. Könyvünk a magyar nép hosszú vándorlásainak időszakával veszi az események fonalát, bemutatva e nemzet ősi vallásosságát, majd azt a háttérfolyamatot, melynek révén megismerkedett a monoteista vallásossággal és ezen belül is a kereszténységgel.
5.200 Ft
A szerzőpáros olyan mű megírására vállalkozott, amilyenre nincs másutt példa. Feltérképezték és rövid leírásban, valamint fotókkal illusztrálva bemutatják, hogy a reformáció idején, vagy a reformációt megelőző, majd az azt követő időkben kik voltak azok a kiválóságok, akik idejüket, egészségüket, pénzüket és sokszor az életüket nem kímélve fáradoztak azon, hogy népük a saját nyelvén olvashassa a Szentírást.
600 Ft
Lewis R. Walton e témával egy olyan fejtegetésbe kezdett, amelyet minden hetednapi adventistának gondosan kellene mérlegelni. Mi, adventisták általában úgy gondoljuk, hogy a veszély mindig kívülrõl jelentkezik, mi pedig majd egységes frontot alkotva szembeszállunk vele és úrrá leszünk rajta. Alapvetõ jóhiszemûségünk miatt szinte teljesen készületlenek, kiszolgáltatottak vagyunk a belülrõl leselkedõ veszélyekkel szemben.
490 Ft
1517-ben olyan esemény rengette meg a világot, amely nem hagyja, hogy körülötte elcsituljanak az emlékezések, eszmei viták, sőt viharok. Valóban befejezett vagy befejezhető a re-formáció, mint sokan hirdetik? E kis kötet arról szól, hogy a reformáció mindennapos feladat egyénnek és egyháznak egyaránt. Az ATF és az Advent Kiadó közös kiadása.
3.250 Ft
Ki tudná hitelesebben bemutatni, hogyan indult és fejlődött ki Anglia mellett a skóciai reformáció, mint az, aki a kezdetektől benne élt? John Knox 1505-ben született és 1572-ben hal meg. Kitűnően ismerte a latin nyelvet, sok teológiai munkát, és igaz híve lett, mint katolikus pap az egyház megreformálásának. Később, amikor az életére törtek és menekülnie kellett Európába, barátságot kötött Kálvinnal, és visszatérésekor a reformáció kálvini ágának a tanításait honosította meg Skóciában. Műve hűen tükrözi a korabeli viszonyokat, a reformáció küzdelmes és győzelmes idejét.
790 Ft
Dr. Tonhaizer Tibor történész, főiskolai tanár rövid ismeretterjesztő írásában áttekinti a reformáció időszakát és a reformált hit magyarországi fogadtatását. A történelmi helyzet bemutatásán túl rávilágít a hívő embernek a történelmet irányító , gondviselő Istenbe vetett bizalmára, amelyre most, a reformáció 500. évében is a legnagyobb szükségünk van.
290 Ft
A Duna Unió megszervezésének emlékezete (1912-1919) Az adventi üzenet viharok, áldozatok, emberi veszteségek árán vert gyökeret Magyarországon. Minden megszorítás, többszöri nyílt üldözés, betiltás ellenére fejlõdni, virágozni kezdett. Mi, kései utódok kaptunk egy drága örökséget. Szigeti Jenõ történészprofesszor olyan szakaszt tár elénk ebben a kis kötetben, amely a háborúk és a forradalmak sújtotta Európának e középsõ részén a megkezdett missziómunka áttekinthetõségéért és hatékonyabbá tételéért szervezett rendet hozott létre.
1.690 Ft
A könyv szerzõje egy történész pontosságával vezeti végig az olvasót azon, hogy az 1840-es években az õszinte hívõ emberek kicsiny csapata miként alapított egy adventváró mozgalmat, amely mára milliós taglétszámot számláló egyházzá vált. A könyv bátorít és buzdít, ugyanakkor bemutatja, hogyan vezette Isten a múltban az õ népét, mely hitet és reménységet ad az ember személyes megváltásának ígéretére és az egyház jövõjére nézve.
1.980 Ft
Rajki Zoltán doktori disszertációja ez a könyv, amely ennek a kis protestáns közösségnek a legújabb kori magyarországi történetét teszi nagyító alá, és értékeli kritikai módon. Nem hallgatja el a kudarcait sem. Legendákat oszlató, hihetetlenül széles körû forrásmunkára épülõ könyv ez, amely kendõzetlenül teszi mérlegre a valóságot. Szerzõje jól tudja, hogy a történelmet igazán csak önkritikusan szabad mûvelni, de mindig megértõ szeretettel.
3.200 Ft
„Ha valaki meg akarja érteni Amerikát, az amerikai ember gondolkodásmódját, kultúráját, annak feltétlen olvasásra ajánlom ezt a könyvet, amiből tudományosan hiteles, érdekes és sokféle tanulsággal gazdagító ismeret birtokába juthat az olvasó. Aki érteni akarja egyre jobban bonyolódó világunkat, annak a könyvespolcán mindenképp helye van ennek a könyvnek”. – Prof. Dr. Szigeti Jenő ajánlása A kötet az Advent Kiadó - Adventista Teológiai Főiskola közös kiadása.