Menü

Gyermek- és ifjúsági

Rendezés:
3.780 Ft

Ifjúsági regény. Az összeomló ősi birodalomból egy maroknyi fiatal az ígéret földje felé indul. Éld át velük az utat a vadonban, a küzdelmet a támadókkal és a mentőexpedíciót a hegyek között, miközben barátokra és szerelemre találnak! Izgalmas kalandok várnak rád, és megérted, hogy mi az igazi szabadság.

2.990 Ft
Két kiváló tanárnő a szerzője ennek a bájos, üde, színes kötetnek. Arról szól, hogyan érhetik el a gyermekek a test és a lélek örömét. Mi ennek a titka? — Az egyes fejezetek elárulják a gyermekeknek! Az Ünnepeljünk! c. kötetet a Generál Konferencia és magyarországi egyházunk Gyermekszolgálatok Osztályának ajánlásával bocsátjuk útjára abban a biztos tudatban, hogy megnyeri kis olvasóink és szüleik tetszését.
1.900 Ft
Útravaló minden hétre.
Ez a kötet egy élõ könyv, mert a mai élet forgatagában született.
Nagyrészt mai gyerekek és ifjak közelmúltban szerzett tapasztalatait tartalmazza.
A nekik írt, Jézushoz vezetõ üzenetekre küldték el leveleiket,amelyekben a velük történt eseményekrõl számolnak be.
1.500 Ft
A hittankönyv az Apostolok cselekedeteiről szóló részt kérdések segítségével dolgozza fel. A válaszok a Bibliában találhatók meg. A szerzők a leckékhez énekeket és kézműves - foglalkozást is ajánlanak.
850 Ft
A mi Megváltónk. A Megváltóról és a megváltásról szól a hittankönyv, az evangéliumok alapján.
1.400 Ft
A Biblia csodás világát fedezhetik fel a gyerekek Jézus tanításain és érdekes történeteken és példázatokon keresztül. A történeteket kiegészítik játékos és szövegfeldolgozó feladatok. A kötet végén énekek is találhatók, valamint a segítő kéz naplót a szülőkkel együtt kitölthetik, örömet szerezve ezzel a családtagoknak. A drámajátékok segítségével izgalmas előadások tarthatók.  
800 Ft
Szeretnél mindig életvidám, erõs és egészséges lenni? Érdekel, hogyan ûzheted el az unalmat és a rossz kedvet? Szeretnéd tudni mit tehetsz ennek érdekében? Most megtanulhatod, hogyan vigyázhatsz egészségedre és hogyan alkalmazhatod játszva az egészséges élethez szükséges szabályokat minden nap. Gyere és tudd meg, milyen sok érdekes felfedezés vár rád ebben a vidám, színes kis könyvben!
590 Ft
A kiadvány segítségével 24 féle mesterséggel ismerkedhetnek meg a gyermekek. Ezek közül néhány: vadász, pap, király,katona, pásztor, pék, pohárnok, ötvös, írnok, kereskedõ... Ajánljuk óvódásoknak és kisiskolásoknak.
600 Ft
Játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére. Ez egy olyan bibliai képességfejlesztõ, amelynek segítségével a gyerekek játékosan megismerhetik a Biblia nagy alakjainak életét, mint például Mózes.
600 Ft
Játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére. Ez egy olyan bibliai képességfejlesztõ, amelynek segítségével a gyerekek játékosan megismerhetik a Biblia nagy alakjainak életét, mint például Ábrahám.
960 Ft
Öröm tudni, hogy még mindig vannak gyermekek számára író mesemondók. A kötetben szereplõ mesék elsõsorban állatokról szólnak. Karsai Gabriella kisebb-nagyobb állatokkal mondatja el üzenetét a kicsiknek. Szereplõi: Pihécske, a borzas kis veréb, Bolyhocska a félénk sarki réce, Ordi, a barátság után sóvárgó farkaskölyök meg a többiek, akik helyüket és feladatukat keresik a szövevényes világban. Végül az egyszerûség, a szív parancsa útján rá is találnak. Legyen ez a mesekönyv öröm a gyermekeknek, okos segítõje a mesélgetni szeretõ felnõtteknek.
750 Ft
Régi történetek mai tanulságok. A szövetségkötéstől a honfoglaláson át a királyok történetét is belevéve, sok-sok érdekfeszítő történetek és a mára is aktuális tanítások és tanulságok fedezhetők fel ebben a könyvben  
1.500 Ft
Az Általános bibliai ismeretek 1. osztályosok részére készült tankönyv Mózes elsõ öt könyvével ismerteti meg a gyerekeket, játékos és fejlesztõ tanulás keretében. A tankönyv vallási és hitbeli vonatkoztatás nélkül mutatja be a történeteket általános mûveltségi szint ismeretében, kiemelve erkölcsi és etikai tanítását. Az Igékhez a Magyar Biblia Társulat új fordítású Bibliáját alkalmaztuk. A kötet színes képekkel illusztrált.
1.500 Ft
Ebben a könyvben a szerzõk a gyermekeket hívják a Biblia csodálatos világának felfedezésére. A kötetben sok érdekes történet olvasható, melyeket minden alkalommal kiegészítenek játékos, és szövegfeldolgozó feladatok. A kiadvány végén két ének található és a segítõ kéz napló, melyet szülõi segítséggel lehet kitöltetni, hogy a tanultakat a gyakorolni is tudják. A drámajátékok pedig izgalmas elõadásokat tartogatnak.
745 Ft
Hittankönyv 6. osztályos tanulók részére. A tananyag 32 képekkel illusztrált tanulmányt tartalmaz.
850 Ft
Hittankönyv 5. osztályos tanulók részére. A tananyag 34 képekkel illusztrált tanulmányt tartalmaz.
500 Ft
Ebben a füzetben Pötyi a hat pettyes katica történetét ismerhetik meg a gyerekek. Pötyi azért sírdogált, hogy neki csak hat pettye van és nem hét mind a többieknek. Barátja Liló a lepke ráébresztette, hogy nem ez számít, hanem… A tanulságos történetet kiszínezhetõ képek teszik még emlékezetesebbé. Ajánljuk óvodásoknak és kisiskolásoknak.
1.190 Ft
Ez a kis kötet történetek gyûjteménye, amelyek gyerekekrõl gyerekeknek szólnak. Természetesen élvezettel olvashatják a felnõttek is,de elsõsorban iskolásoknak készült. Jelen kiadvány egy négy részbõl álló sorozat elsõ kötete. Az egyes történetek szereplõi gyerekek,kiknek hol könnyebb hol nehezebb sors jutott. Ki otthonában élhet, kit elvetett a mai népvándorlás hulláma idegen földre, mint az elsõ olvasmányfõszereplõjét, Nikót, akit sok nehézségen és félreértésen át végül megértõ és szeretõ környezet veszkörül...
1.790 Ft
Az év ötvenkét hetére ötvenkét történetet kínál ez a színes, illusztrációkkal gazdagított könyv, és minden napra az olvasmány tartalmának megfelelõ bibliaszöveget, szám szerint 365 igét Tinédzsereknek, ifiknek ajánljuk áhítatos könyv gyanánt, de haszonnal forgathatja bármilyen korosztályhoz tartozó kedves olvasó.
1.100 Ft
Ez a kis kötet-amely gyermekek számára íródott, egyperces rövid történetekben dolgozza fel az Apostolok Cselekedeteinek egyes részeit, és Pál apostol leveleibõl néhány fontos tanítást-, ennek a „világosságnak” szeretne utat készíteni a kicsinyek szívében.
600 Ft
Játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére. Ez egy olyan bibliai képességfejlesztõ, amelynek segítségével a gyerekek játékosan megismerhetik a Biblia történeteit, mint például a teremtés és bûnbeesés történetét.
960 Ft
Gyermekiskolai anyag, amelyet gondoskodó szülõk minden nap olvashatnak csemetéiknek a kegyelem, a dicsõség, a közösség és Isten ajándéka - témakörökben. Minden történethez egy aranyszöveg, ajánlott olvasmányok és játékok segítik a könnyebb tanulást. Szép színes képekkel illusztrálva.
960 Ft
Gyermekiskolai anyag, amelyet gondoskodó szülõk minden nap olvashatnak csemetéiknek a szolgálat, a dicsõítés és a közösség témakörében. Minden történethez egy aranyszöveg, ajánlott olvasmányok és játékok segítik a könnyebb tanulást. Szép színes képekkel illusztrálva.
1.700 Ft
14 kedves történet gyermekeknek Jézusról, aki közénk jött a földre. Az evangéliumi események Betlehemtõl a Golgotáig kalauzolnak végig oly módon, mintha személyesen magunk is ott lennénk. A kiadvány színes képekkel illusztrált.
1.290 Ft
Ezzel a segédkönyvvel bemutathatjuk hitelveinket gyermekeinknek, méghozzá az õ szókészletükben szereplõ kifejezésekkel, így a témaköröket bizonyára még a legkisebbek is megértik majd. Minden hitelvhez egy történet tartozik, amely megmagyarázza az adott fogalmat. A tanultak megerõsítését az ajánlott tevékenységek szolgálják. A színes illusztrációkkal e könyv igazi kincs lesz a gyermekek számára.
780 Ft
A pogány-földrõl érkezett fiatal özvegy története, aki elhagyja saját országát és népét, hogy anyósával Betlehemben éljen, miután megismerte a Teremtõt, Izrael irgalmas Istenét. Késõbb, döntése koronájaként megismerkedik azzal az emberrel, akivel szerelemre jutva beteljesedik mind az õ élete, mind az anyósáé. Pogányként ezzel bekerül Krisztus elõdeinek sorába. Kendall Down gondos kutatómunka után az elbeszélõ mûvészet eszközeinek felhasználásával adja hozzá a bibliai idõk légkörét és színeit a Biblia talán leghíresebb szerelmi történetéhez.
790 Ft
A gyermekek, akik ebben a világban – amit a kedves és szeretõ Isten teremtett – szembesülnek a fájdalommal és szeretteik elvesztésével, számos kérdésre kaphatnak választ a könyvben. Ez a történet elmondja, hogyan kezdõdött a bûn, és miért okoz fájdalmat még a gyermekeknek is.
540 Ft
A szerzõ elsõsorban serdülõ korú fiataloknak írta lendületes, érdeklõdést lekötõ és mindenképpen tanulságos kisregényét. A történet arról szól, mennyire bízik egy sikeres írónõ a nyakában hordott kristályának mágikus erejében. Hiszi, hogy nélküle nem tudna jó regényeket írni. Egy írókongresszuson azonban a kristálynak nyoma vész. Az esemény alkalmával összebarátkozó, a kongresszuson részt vevõ írók 14–15 éves gyerekei próbálják meg kibogozni a rejtélyes eltûnés szálait, miközben egy köztörvényes bûnözõ is színre lép. A gyermekek komoly veszélybe kerülnek emiatt…