Menü

Egyéb

Rendezés:
3.000 Ft

Az utalvány 2021 augusztus 31-ig a kiadóban vásárolható minden könyvre beváltható (vagyis nem csak a kiadó által kiadott könyvekre). Online vásárlás esetén feltétlenül írja be a megjegyzés rovatba az utalvány számát, mivel e nélkül nem tudja érvényesíteni az utalványt.

Fontos: A gépi visszajelzésnél (és a kosárértéknél) nem vonódik le a kupon összege, azonban a számlázáskor ezt az összeget érvényesítjük, így a megrendelt könyvek értékét a kupon összegével csökkentjük. 

Amennyiben csak utalványt rendel, az utalványt ingyen postázzuk.

Internetes vásárláskor SimplePay fizetésre nincs lehetőség utalvány felhasználása esetén.

Amennyiben a vásárlás meghaladja az utalvány összegét, magánszemélyeknek csak utávéttel tudjuk a csomagot kézbesíteni.

Az utalvány csak egy vásárlásnál használható, maradványösszeget nem tudunk elszámolni, visszaadni.

5.000 Ft

Az utalvány 2021 augusztus 31-ig a kiadóban vásárolható minden könyvre beváltható (vagyis nem csak a kiadó által kiadott könyvekre). Online vásárlás esetén feltétlenül írja be a megjegyzés rovatba az utalvány számát, mivel e nélkül nem tudja érvényesíteni az utalványt.

Fontos: A gépi visszajelzésnél (és a kosárértéknél) nem vonódik le a kupon összege, azonban a számlázáskor ezt az összeget érvényesítjük, így a megrendelt könyvek értékét a kupon összegével csökkentjük. 

Amennyiben csak utalványt rendel, az utalványt ingyen postázzuk.

Internetes vásárláskor SimplePay fizetésre nincs lehetőség utalvány felhasználása esetén.

Amennyiben a vásárlás meghaladja az utalvány összegét, magánszemélyeknek csak utávéttel tudjuk a csomagot kézbesíteni.

Az utalvány csak egy vásárlásnál használható, maradványösszeget nem tudunk elszámolni, visszaadni. 

10.000 Ft

Az utalvány 2021 augusztus 31-ig a kiadóban vásárolható minden könyvre beváltható (vagyis nem csak a kiadó által kiadott könyvekre). Online vásárlás esetén feltétlenül írja be a megjegyzés rovatba az utalvány számát, mivel e nélkül nem tudja érvényesíteni az utalványt.

Fontos: A gépi visszajelzésnél (és a kosárértéknél) nem vonódik le a kupon összege, azonban a számlázáskor ezt az összeget érvényesítjük, így a megrendelt könyvek értékét a kupon összegével csökkentjük. 

Amennyiben csak utalványt rendel, az utalványt ingyen postázzuk.

Internetes vásárláskor SimplePay fizetésre nincs lehetőség utalvány felhasználása esetén.

Amennyiben a vásárlás meghaladja az utalvány összegét, magánszemélyeknek csak utávéttel tudjuk a csomagot kézbesíteni.

Az utalvány csak egy vásárlásnál használható, maradványösszeget nem tudunk elszámolni, visszaadni.

1.800 Ft
A Noéról és a bárkáról szóló beszámoló nemcsak a Biblia egyik legismertebb története, hanem az egyik legvitatottabb is. Csakugyan volt özönvíz, amely az egész világra kiterjedt? Létezett-e egyáltalán a bárka? Befért-e ebbe a hajóba minden állat, amelyet Noénak a fedélzetre kellett vinnie? Fellelhetők-e a bárka és az özönvíz nyomai? 
400 Ft
Csittszentiván egy alig másfélezer embernek otthont adó kis falu Székelyföldön. Valamikor a protestantizmus is gyökeret vert itt, és amikor az adventüzenet a hírnökök útján ideérkezett, be- és elfogadásra talált sok ember lelkében.
2.990 Ft
A Film, amely megváltoztatja az életet és a nehézségekhez való hozzáállást! Az első magyar keresztény filmdráma, ami a világ több mint 37 országában kerül forgalmazásra.
900 Ft
Derek Morris világosan és szeretettel mutatja meg, hogy Krisztus radikális tanításai miként gyõzhetnek mai kultúránk istenei felett, és hogyan formálhatják át az életünket. A könyv olvasása egyre növekvõ vágyat ébreszt majd benned Jézus és az Igéje iránt.
120 Ft
A könyv címlapfotója azt a sziklát ábrázolja, ahonnan Isten megmutatta Mózesnek az ígéret földjét. A próféta már nem láthatta meg azt, az engedetlensége miatt. A szerzõ is elindult hõn szeretett hazájába, de vándorútja közben egy másik haza, egy örök otthon körvonalai rajzolódtak ki elõtte.
400 Ft
Ebben a könyvecskében Sorskérdéseinkrõl szeretnénk közösen gondolkodni: az egyedüllétrõl, az egészség elveirõl, a szexualitásról, az idõrõl, a tulajdonról és életünk legvégsõ, legmélyebb titkáról, a reményrõl. Életünk alapvetõ kérdései ezek, amelyeket csak világunk egésze felõl, európai gondolkodásunk fényében tudunk válaszolni. A Biblia azért lopódzott vissza gondolkodásunk központjába, mert egyre élesebben átéljük, hogy nincs számunkra másban megoldás. JELENLEG NEM KAPHATÓ.
350 Ft
A próféta-látó, de nem a jövõ titkainak jósa. Azt látja, hogy Isten merre vezet elõre az úton. A prófétáknak az volt a titkuk, hogy ismerték és követték Isten akaratát a mindennapok sorsfordulói között. Azt tudták Isten mit akar cselekedni és ezért szóltak, hogy a nép tudjon lépést tartani Istennel. Õk a jelen titkainak voltak a tudósai. A jelen-a jövõ kulcsa. Isten ma is cselekedni akar az emberért. Ezért van szüksége Istennek prófétai lelkû, prófétai látású szolgákra. Ez a kis könyv akkor éri el a célját, ha prófétai lélekkel vértez fel és szolgálni tanít.
350 Ft
A Biblia, történelem, tudomány füzetsorozat a könyvek világát hivatott kiegészíteni azáltal, hogy igyekszik a lehetõ legtöbbet meríteni egy-egy szám megjelenése elõtti félév tudományos híreibõl. A füzetek különbözõ hosszúságú és témakörû cikkek gyûjteménye, amelyek változatos olvasmányt nyújtanak. Megalkotásuknál a megbízhatóság és az érthetõség szempontjait igyekszik az író szem elõtt tartani. A füzetsorozat hosszútávon is értékes és hasznos információforrás, a Biblia megbízhatóságát és üzenetét keresõ emberek számára!
650 Ft
Szigeti Jenõ egyetemi tanár, lelkész számára a beszéd és az írás életének lényeges alkotó része, de aki ismeri õt, az tudja, hogy õ nem csak elõad, illetve prédikál. hanem minden mondatában benne van a lelke is. Ezért, aki ezt a kiadványt kézbe veszi és elolvassa a beszélgetést, amely Jenõvel 2011-ben, születésnapján készült,az nem csak életének fontosabb történéseit és tapasztalatait ismeri meg, hanem lelkét is.
990 Ft
A Kezdj el élni! címû könyv megmutatja, hogy ami valóban és döntõen segíthet az egészségünk megõrzésében, visszaállításában az egy új életstílus. Az egészséges emberi elme által felismerjük, hová vezet az, ha úgy élünk, mint eddig. És megmutatja, hogy az ajtó egy jobb és egészségesebb élethez nyitva áll. Átlépni rajta magunknak kell. Legnagyobb élményeink egyike lesz, ha veszélyes szokásainkat, életünket ismét mi magunk tartjuk ellenõrzésünk alatt.
300 Ft
A kereszténység az apostoli kortól fogva a prófétai Igével élve szeretne elõre látni. De a prófétai Ige nem a jövõ várható eseményeivel kapcsolatos kíváncsiságunkat elégíti ki, hanem a célra, a megváltási terv beteljesedésére irányítja a figyelmünket.
2.500 Ft
Kapcsolat a tudomány és a Szentírás között. Az író megvizsgálja az evolúció és a teremtés bizonyítékait, az özönvíz történetét, a tudományos módszerek erejét és korlátait, mellette pedig a Biblia ésszerûségét is mérlegre teszi. Végsõ következtetésként megállapítja, hogy a bibliai teremtéstörténet kevesebb megválaszolatlan kérdést hagy maga után, mint bármelyik evolúciós modell vagy a két végpont közötti bármelyik látásmód.
590 Ft
A szerzõ párhuzamokat von Ellen G White: A nagy küzdelem címû könyve és a korunk történelmében beteljesedõ prófétai kijelentések között. Két feltörekvõ hatalom bontakozik ki egyre markánsabban. Az egyik oldalon az európai és szovjet kommunizmus vége után és a nyugat jelenlegi erkölcsi hanyatlása láttán, majd a nemzetközi pénzügyi helyzet bizonytalansága közepette egy nemzetközileg figyelemre méltó személyre, egy példa nélküli politikai tekintélyre van szükség. 
240 Ft
Isten a Szentlélek ajándékait valamilyen konkrét céllal adja. Mi szükség volt tehát a nyelvek ajándékára? Jézus így szólt a tanítványaihoz:  "Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." Ez azonban nem volt egyszerû. Hogyan prédikálhattak volna az apostolok az egész világnak, ha csak egy vagy két nyelven beszélnek? Bár a tanítványok nagyon értelmesek voltak, legtöbbjük azonban iskolázatlan. A megbízatás sikere érdekében Jézus a Szentlélek különleges ajándékát ígérte nekik...
800 Ft
A hívõ emberek minden generációjának egy megváltozott világgal kell szembenéznie, és ezzel a folyamatosan átalakuló világgal kell magát megértetnie. Ez minden idõben a misszió legnagyobb kihívása. Isten minden nemzedéket megbízott egy sajátságos üzenet hirdetésével, és ezzel a feladattal kell megbirkóznunk mindannyiunknak, mint egyház, mint gyülekezet és mint Krisztus személyes követõje.
350 Ft
A Biblia a mai napig a világirodalom egyik elsõ és mindmáig ható realista alkotása. Emberekrõl, barátainkról szól, akik éppen úgy megküzdöttek a mindennapi kísértésekkel, mint ahogyan mi. A XXI. század elembertelenedõ világában nem régi romantikus történetek valóságpótló álmaira vágyunk, hanem gyakorlati, mindennapi eligazításra mindennapi életünk megoldhatatlannak tûnõ problémái között. Ebben a könyvben nyolc ember életének néhány eseménye villan elénk. Mai életünk válságából csak az egészséges, reális önismeret vezet ki. 
1.990 Ft
Tanulmányok a bibliai folklór és tárgytörténet körébõl. Ha egy régen írt könyvet vagy régen történt eseményt élõvé akarok tenni, két kérdést kell tisztáznom: akkoriban hogyan gondolkodtak az emberek? Mit jelent ez ma? A kötetben sorakozó 25 tanulmány a Biblia elsüllyedt világának néhány érdekességérõl tudósít, ezzel segít közelebbrõl megismerni a könyvek Könyvét. Olvasmányos, ésszerû írásokat tartalmaz érdekes témákról, olyanokról, amelyeken a mai Biblia-olvasó elcsodálkozhat. Viszont a Biblia ma is a pletykalapok és az áltudományos szenzációkeltés pergõtûzében áll, ezért az egyes írásokat tudományosan pontos jegyzetanyaggal és irodalomjegyzékkel látta el a szerzõ.
1.390 Ft
A könyvben közreadott tanulmányok híradások arról, milyen szerepe van a vallásnak a mai társadalomban, mik azok a néha félve, néha megvetéssel emlegetett szekták, hogyan születnek új vallásfelekezetek.
700 Ft
Ki ne szeretne levelet kapni? Ha írni néhányan nehezen is írnak, kapni mindenképpen szeret az emberek többsége. Az Újszövetségben 21 levél van, mindegyik valamilyen gyülekezetnek íródott, mégis személyes üzenet. Személyhez szóló, mivel azok bármelyike alkalmas egyéni "használatra"is. 
1.290 Ft
Isten szereti a történeteket. Nem elvont képeket nyilatkoztatott ki a Szentírásban, hanem embersorsokat állított elénk. Ezek mindennapi életünk megoldó képletei. Európa erkölcsi, mûvészeti, irodalmi kultúrájának ezek az embersorsok lettek az alapvetõ mintái. Ezek az õsi sorsok az évezredek távolából is arra tanítanak bennünket, hogy mit jelent ma emberségesen élni a mindennapokban. 
960 Ft
A mai ember sokszor nagyon egyedül van. Végtelenül magányos, még akkor is, ha karnyújtásnyira ezrek vannak tõle. E gyötrõ érzés alól a keresztény ember sem kivétel. S amikor úgy érezzük, hogy valami az alapjáig megrendült bennünk, akkor mondjuk el ismét halkan: "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben..."
490 Ft
A könyv egy protestáns lelkész és egy fiatal huszonéves diák közötti beszélgetést tárja az olvasó elé. Az egyházat képviselõ lelkész, vallásos alapon közelíti meg a teremtés kérdését, míg a diák a természet-tudományok által felvértezve, ugyanakkor a kételkedés és hinni akarás között vajúdik. Mindketten Magyarországon élnek, a lelkész egy kis vidéki faluban, beszélgetõtársa a mai felsõoktatásban vesz részt, minden pozitív és negatív beállítottságával együtt. Egyik sem akarja meggyõzni a másikat, csupán egymás érveit és gondolatait hallgatják meg.
720 Ft
A könyv bemutatja a Megváltót, mint Isten és ember Fiát, valamint azt, hogy az ember hogyan részesülhet az õ igazságában. Ellet Joseph Waggoner (1855–1916) jól jövedelmezõ orvosi hivatását adta fel, hogy életét a megfeszített Krisztusról szóló üzenet hirdetésének szentelhesse. Teológiatanár, lapszerkesztõ, misszionárius és író, aki sok ezer kortársának mutatta be a megváltás alapigazságait. Ez a kis könyv klasszikusnak számít a Hetednapi Adventista Egyház úttörõinek írásai között. Új kiadása lehetõséget nyújt a mai olvasónak ahhoz, hogy betekintsen a minneapolisi generálkonferenciai ülés egyik elõadójának hitébe és meggyõzõdésébe.
350 Ft
Meg kellene tanulnunk, hogy csak a szeretet ad megoldást minden problémánkra. Nagyon sok ember azért megy tönkre, mert nem tud szeretni.
190 Ft
2001. szeptember 11. után, amikor az amerikai kereskedelmi élet egyik nagy büszkesége, a World Trade Center két monumentális toronyépülete romokban hevert, elkezdtem sorakoztatni gondolatban a világ hajdan volt megszámlálhatatlan csodás emlékmûveit, építészeti remekmûveit; amiket az idõ vasfoga rágott szét; amiket az emberi-ördögi pusztítási vágy döntött romba; amik természeti katasztrófa, szándékos gonoszság vagy emberi mulasztás áldozataivá váltak. Felmerül a kérdés: hogyan hozható létre egy jobb világ?
350 Ft
„Egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.” Mégis találkozunk olyan megnyilatkozásokkal, amikor emberek egy-egy új jelenséget vagy rendkívülinek ítélt eseményt hozzákapcsolnak egy még nem egészen megértett prófétai igéhez, és meghatározzák jó elõre, naprakészen, saját „próféciamagyarázatuk” alapján a jövõ várható eseményeit, és levezetnek akár egy több ismeretlenes egyenletet is, mint biztos megoldást. Ezekbõl a „saját magyarázatokból” lesz azután a rövid ideig tartó szenzáció, majd a nagyon sokáig el nem felejtett csalódás.
900 Ft
Próféciák, Isten útmutatásának lámpásai A könyv a Bibliában szereplõ próféciák ismertetésével támasztja alá a vasárnaptörvény veszélyének valós voltát, vázolja a megpróbáltatás idejét; de egyúttal biztosít arról is, hogy „aki mindvégig kitart Isten parancsolatainak megtartásában, az üdvözül”.