Menü

Szerzőknek

Szerzőknek

A kiadó szívesen veszi, ha a kiadási/terjesztési profiljába vágó könyvekkel szerzők megkeresik. Az ajánlat ugyanakkor nem jelent automatikusan kiadási/terjesztési szándékot a kiadó részéről. Ahhoz hogy egy könyv kiadásra/terjesztésre kerüljön, többféle kritéiumnak kell megfelelnie, illetve végig kell mennie az elfogadási procedúra, valamint támogató döntés után a könyvkészítés fázisain: 

Milyen kritériumok alapján választ a kiadó kiadandó könyvet?

 1. A kiadó kizárólag a vallási irányelvei szerint készült kiadványokat jelenteti meg (vagyis az adventista hitelveknek megfelelő tartalommal bírókat)
 2. A beérkező kéziratot a kiadó főszerkesztője átnézi, és amennyiben elfogadhatónak találja, az irodalmi bizottság elé terjeszti véleményezésre (saját véleményével kiegészítve a teljes kéziratot).
 3. A kiadásról szóló döntést az Irodalmi Bizottság hozza meg többféle szempontot mérlegelve (vallási, relevancia, kiadvánnyal megcélozható réteg, egyház missziós céljainak mennyiben felel meg, gazdaságossági kérdések stb. alapján).
 4. A bizottság támogató döntése után a kiadvány vagy kiadásba vagy várólistára kerül (kiadási tervektől tüggően). 
 5. A kiadási folyamat általában megegyezik a következőkkel: 

 

Kiadási folyamat

 1. Lektorálás (2 héttől akár 2-3 hónapig is terjedhet az időszak) - a kézirat átolvasását jelenti, amely alapján a kiadó kialakítja a kézirattal kapcsolatos álláspontját.
 2. Kiadóbizottsági döntés (2-3 hét) - kizárólag támogató lektori vélemény alapján. A kiadó támogató döntés után, ill. miután a kiadási tervbe beleillesztette az adott kiadványt, a szerzővel kiadási-felhasználói szerződést köt.
 3. Nyelvi lektorálás (első lektor javaslata alapján - min. 2-4 hét) - jó minőségű kézirat esetén ez a fázis kimarad, illetve az első olvasás alatt a felkért szerkesztő vagy főszerkesztő végzi el. A módosítási igényeket a kiadó a szerzővel minden esetben egyezteti. 
 4. Könyvtervezés, tördelés (2-3 hét) - csak végső kézirat elfogadása után.
 5. Korrektúra (egy- vagy kétfordulós korrektúra, kézirat minőségétől függően - 2-3 hét/forduló) - a korrektúra a tipográfiai, könyvészeti és helyesírási hibák utolsó javítása a kéziraton. 
 6. Borítóterv, véglegesítés, nyomdai előkészítés (1-3 hét) - a szerző utolsó átnézésre megkapja a leadás előtt a kéziratot, amit jóváhagyás után küldünk a nyomdának.

A kiadási folyamat azonban nem minden esetben halad magszakítás nélkül. A folyamatot egyéb munkák megszakíthatják, így akár tovább is tarthat. 

 

Kiadási folyamat szakmai kiadványok esetén - szakmai könyvnek minősül a kiadó profiljába vágó teológiai és egyháztörténeti, ill. kapcsolódó társtudományos területről származó írásmű, függetlenül attól, hogy a szerző tudományos műnek szánta-e. 

A szakmai könyvek kiadási folyamata:

 1. Szakmai lektorálás (2 héttől akár 2-3 hónapig is terjedhet az időszak) - esetenként akár több lektort is felkérhet a kiadó a mű ellenőrzésére. 
 2. Szakmai szempontok szerinti módosítások - a szakmai lektorok véleménye alapján a kiadó módosításokat kérhet a kéziraton (a ráfordított idő nem becsülhető, a szerző és a lektor, ill. a kiadó közötti megállapodás kérdése).
 3. Kiadóbizottsági támogató döntés (2-3 hét) - támogató lektori vélemény(ek) után. A kiadó támogató döntés után, ill. miután a kiadási tervbe beleillesztette az adott kiadványt, a szerzővel kiadási-felhasználói szerződést köt.
 4. Nyelvi lektorálás (szaklektor javaslata alapján - min. 2-4 hét) - jó minőségű kézirat esetén ez a fázis kimarad, illetve az első olvasás alatt a felkért szerkesztő vagy főszerkesztő végzi el. A módosítási igényeket a kiadó a szerzővel minden esetben egyezteti.
 5. Könyvtervezés, tördelés - nyelvi lektorálás szerzővel történő egyeztetése után (2-3 hét)
 6. Korrektúra (egy vagy két fordulós korrektúra, kézirat minőségétől függően - 2-3 hét/forduló) - a korrektúra a tipográfiai, könyvészeti és helyesírási hibák utolsó javítása a kéziraton. 
 7. Borítóterv, véglegesítés, nyomdai előkészítés (1-3 hét) - a szerző utolsó átnézésre megkapja a leadás előtt a kéziratot, amit jóváhagyás után küldünk a nyomdának.

A kiadási folyamat azonban nem minden esetben halad magszakítás nélkül. A folyamatot egyéb munkák megszakíthatják, így akár tovább is tarthat. 

 

Szerzőknek, akik a már megjelent kiadványukat szeretnék bevonni a kiadó terjesztésébe (fontos: a kiadó csak a saját egyházi létének és hitbeli küldetésének megfelelő kiadványokat fogad el)

 1. A már megjelent könyvek/kiadványok esetén is az Irodalmi Bizottság dönt arról, hogy a kiadvány terjeszthető-e a kiadón keresztül.
 2. Ebben az esetben kérjük, hogy az igazgató-főszerkesztő részére adjanak le két példányt a könyvből (vagy küldjék el a kéziratot digitális formában az igazgato@adventkiado.hu e-mail címre). 
 3. A kiadványt a kiadó átnézés és/vagy átbeszélés után továbbítja az Irodalmi Bizottság tagjainak. 
 4. A bizottság átnézés/véleményezés után hozza meg a döntését, amiről a szerzőt írásban (e-mail) értesítjük. 
 5. Támogató döntés után a kiadvány terjeszthető a kiadón keresztül.
 6. Az így terjesztésbe vont könyvről a kiadó alapesetben bizományos szerződést köt a szerzővel, és az abban foglaltak (megegyezés) alapján számol el időszakosan a szerző felé. Esetenként a kiadó megállapodhat a szerzővel bizonyos számú kiadvány megvásárlásáról is. Minden kiadvány esetén egyéni megbeszélés és megállapodás alapján dől el, melyik megoldást választjuk. 
 7. A kiadó részesedése alapesetben a könyv eladási értékének 30%-a, de ettől a felek közös megegyezése alapján el lehet térni.