Menü

HETED7VILÁG KIADÓ

Rendezés:
900 Ft
Apokaliptikus korban élünk. Ezt nemcsak a Biblia mondja, hanem erről írnak az újságok, erről beszél a rádió. Apokaliptikus eseményeket közvetít egyenes adásban a televízió. Ezek nem csupán szörnyűségek, borzalmas katasztrófák, hanem jelek, amelyek mindig jelentenek valamit és túlmutatnak az eseményeken. Feltárják Isten és az ember, az ember és az ember, az ember és a világ kapcsolatait. Mai életünk megoldhatatlannak tűnő, sorscsapásszerű eseményei mögött segítenek felfedezni Isten szándékát. így tanítanak bizakodni. Isten Igéje előre elmondta bűneink következményét, emberlétünk önpusztító haláltáncát, a kivezető úttal és megoldással együtt. Jézus nem ijesztgetni akarta övéit, hanem látni tanított, megoldáshoz vezetett, hogy amikor mindezek meglesznek, akkor is higgyünk Őbenne, aki az egyetlen megoldás. 
1.200 Ft

A Biblia egyetlen történetnek tekinthető. Ez az egész világtörténelmet, a kezdetet és a véget is átölelő folyamatot hívjuk a megváltás történetének. Ebben Isten cselekszik az emberért, világtörténeti távlatokban éppen úgy, mint a hétköznapok apró eseményeiben. Szeretetre, reménységre akar tanítani, Jézus megváltó kegyelmével. Ha egyre bonyolódó világunkban tájékozódni akarunk, szükségünk van erre a hatalmas, a teremtéstől az újjáteremtésig átívelő térképre, amelynek középpontjában Jézus Krisztus keresztje áll. Ez a kereszt a tájékozódási pont életünkben. Így érthetjük meg, hogy miért szükséges hinnünk a Teremtő Istenben. A kereszten látjuk meg bűneink súlyát és krisztus kegyelmének hatalmás, és azt az Istent, aki úgy szerette a világot, „hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

750 Ft
Létezhet olyan személy, aki Isten nevében szól? A Biblia egyértelmû természetességgel ír a próféták munkájáról, akik által Isten megszólítja a bûn világába szakadt embert, szeretetérõl biztosítja és békejobbját kínálja neki. A prófétai ige mindig megbíz, irányít, örömöt és reménységet ad. Feltárja az Istenhez visszavezetõ utat, s akár a múlt, akár a jövõ eseményeibe avatja be az üzenet befogadóját, minden esetben a jelen tennivalóira irányítja figyelmét, megmutatva a mindig esedékes "ma" alapvetõ feladatait. Mindezt megtetézi kegyelmes hívásával: légy Te az az ember, aki Isten nevében szól!