Menü

ATF

Rendezés:
1.700 Ft

„Ahogy ennek a néhány gondolatnak a megírása előtt elolvastam barátaimnak és kollégáimnak, Horváth Péternek és Szilasi Zoltánnak a munkáját, egyre erősebb lett bennem az az érzés, hogy az itt megfogalmazottakat a lehető legszélesebb körben kellene ismertté tenni, mert óriási segítség lenne mind lelkipásztoroknak, vezetőknek, diakónusoknak, de az érdeklődő gyülekezeti tagoknak is.”
Fenyvesi Péter Pál


„A tanulmány nagyon időszerű, mondhatnám hiánypótló. Lelkigondozók és lelkészek számára ajánlott munka.”  Dr. Süle Ferenc


„Szilasi Zoltán tanulmánya a lelkészi gyakorlat számára a mindennapokban releváns témát dolgoz fel olvasmányos stílusban… A pszichés zavarokkal való találkozás fontos kérdés a gyülekezeti lelkigondozói munkában. A tárgyalt esetekkel való szemléltetés jól befogadhatóvá teszi a pszichiátriai tünettant és diagnosztikát, gyakorlatiasan járja körül a lelkigondozó szerepkörét, szemléletbeli, előítélet-mentes megközelítése a jézusi tanítást helyezi a középpontba.”
Dr. G. Tóth Anita

3.200 Ft
A teológia, benne az exegézis, a dogmatika stb. a szó tiszta és nemes értelmében tudomány, amelynek szabályai és kompetenciahatárai vannak. Mégis gyakran látjuk, hogy egyes szerzők összemossák, átlépik e határokat. A könyv, amit kezében tart a kedves Olvasó, a szó eredeti értelmében vett tudományt kínál, amely elkerüli az előbbieket – ami komoly fegyvertény. 
3.700 Ft
Jelen kötetünk a kereszténység immáron mintegy kétezer esztendős történetéből egy világméretekben szemlélve kicsinek látszó szeletet helyez górcső alá. Könyvünk a magyar nép hosszú vándorlásainak időszakával veszi az események fonalát, bemutatva e nemzet ősi vallásosságát, majd azt a háttérfolyamatot, melynek révén megismerkedett a monoteista vallásossággal és ezen belül is a kereszténységgel.
2.200 Ft

A Biblia nyolc legjelentősebb végidei próféciája

A bibliai próféciák a történelem folyamán új vallási mozgalmakat indítottak el. Miért van mégis annyiféle értelmezés? A szerző ebben a kötetben a legújabb tudományos eredményeket mutatja be a Dániel, a Jelenések könyve és Máté evangéliuma 24. fejezete idői próféciáival kapcsolatban. Betekintése segítséget nyújt az olvasónak a nagy végidei bibliai próféciák titkainak megfejtésében.

600 Ft
1517-ben olyan esemény rengette meg a világot, amely nem hagyja, hogy körülötte elcsituljanak az emlékezések, eszmei viták, sőt viharok. Valóban befejezett vagy befejezhető a re-formáció, mint sokan hirdetik? E kis kötet arról szól, hogy a reformáció mindennapos feladat egyénnek és egyháznak egyaránt. Az ATF és az Advent Kiadó közös kiadása.
1.600 Ft

Az 1888-as üzenet, az ómega-válság és az utolsó nemzedék

Mi a mítosz? Olyan pontatlan és megalapozatlan hitek és nézetek összessége, amelyekről sokan azt gondolják, hogy megfelelnek az igazságnak.

2.500 Ft

A megértést kereső hit

A szerző Az üdvösség rendje cím alá rendezi a megigazulás, megbékélés, új élet központi kérdéseit.

2.500 Ft

Ki kormányozza az egyházat?

A Hetednapi Adventista Egyház világegyháznak tekinti magát. Az evangélium egész világra történő hirdetése megkövetelte tőlünk, hogy olyan szervezeti struktúrát és vezetési kultúrát alakítsunk ki, ami lehetővé teszi világszéles küldetésünk teljesítését.

3.200 Ft

A bibliai hermeneutika a bibliai szövegek magyarázatának alapelveivel foglalkozó tudomány.

3.500 Ft

Könyvünk valódi történelmi barangolásra hívja a kedves olvasót. Célunk, hogy rendhagyó jelleggel, speciális nézőpontból mutassa be a kereszténység közel két évezredes történelmét. Az apostoli kortól kiindulva egészen a XIX. századig haladunk végig az egyes keresztény korszakok hívőinek második adventtel kapcsolatos várakozásain.

2.500 Ft
Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. A tartalomból néhány főgondolat:          Biblia és nemzettudat          Kereszténység és magyarság          Kereszténység és nemzetköziség          Gyakorlati megközelítések
3.100 Ft
Az elmúlt évtizedek egyik legtöbbet vitatott témája az ökumené. Amilyen kedves és sokatmondó szó ez a maga eredeti értelmében, annyira lett napi szinten emlegetett, már-már elcsépelt kifejezés napjainkra, amit jórészt félre is értenek, és amely többekből, akár csoportokból is, ingerültséget vált ki. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, akit foglalkoztat – érdeklődése vagy tanulmányainak végzése miatt – ez a téma. A könyv keménykötésben jelent meg.  
2.600 Ft

Az összegyűjtött tanulmányok dr. Szilvási József emeritus professzor tudós kollégáinak, tanítványainak, pályatársainak és tisztelőinek tollából származnak. Sokszínű tudományos témák jelennek meg e könyv írásaiban. Az ünnepi kötet arról és annak a professzornak szól, aki nem csupán Magyarországon, hanem Ruandában is oktatási intézmény építtetett, maradandó értéket biztosítva az utókor számára.

A szerzők ekként tisztelegnek az ünnepelt 70. születésnapja alkalmából a szakmai életút előtt.

990 Ft

Bibliai történetek felnőtteknek

"Szilvási András nemcsak a teológusi éleslátásával, hanem a tapasztalt lelkész bölcsességével és az érző férj, apa és nagyapa gondoskodásával vezeti végig az olvasót a Biblia nagy történetein keresztül a megosztottságtól a megbékélésig. A bibliai történetek mellett számos életből vett történettel  és társadalmi jelenséggel teszi témáját könnyen elfogadhatóvá" - Dr. Mihalec Gábor lelkipásztor, párterapeuta

3.200 Ft
„Ha valaki meg akarja érteni Amerikát, az amerikai ember gondolkodásmódját, kultúráját, annak feltétlen olvasásra ajánlom ezt a könyvet, amiből tudományosan hiteles, érdekes és sokféle tanulsággal gazdagító ismeret birtokába juthat az olvasó. Aki érteni akarja egyre jobban bonyolódó világunkat, annak a könyvespolcán mindenképp helye van ennek a könyvnek”. – Prof. Dr. Szigeti Jenő ajánlása A kötet az Advent Kiadó - Adventista Teológiai Főiskola közös kiadása.
3.700 Ft

Szilvási András e főiskolai tankönyv megírásával nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a saját személyiségének formálódása révén megszerzett lelkipásztori tapasztalatait a mértékadó szakmai ismeretek hátterén mintegy csokorba gyűjtve kínálja fel mind a jelen, mind pedig a jövő teológusainak. Nem túlzás kijelentenünk, hogy ez a vállalkozás kétségtelenül maradandó szellemi értéket hívott életre. (...) A szerző megállapításai helyenként kifejezetten sarkosak, sőt egyesek számára talán még túlzottan szókimondónak is tűnhetnek. Ezek alkalmazása azonban nagyon is célzatos, hiszen a leendő teológusokban az építő jellegű kritikai reflexiók kialakulását, valamint azok kibontakozását hivatottak elősegíteni.

Dr. Tonhaizer Tibor

2.200 Ft

A megértést kereső hit

Keresztény életünk szerves része az istentisztelet, amely bizonyos értelemben a hívő ember egész életét kitölti. Istentisztelet alatt azt értjük, hogy az egész gyülekezet megjelenik az Úr színe előtt, hogy neki szolgáljon. Hogyan válhat az istentisztelet okos szolgálattá? Erre a kérdésre keressük a választ ebben a tanulmánygyűjteményben.