Kormos Erik: Miért lett az Isten Emberré? - Adventisták Krisztusról

Új

A mû hûen tükrözi a szerzõ keresztény teológiai elkötelezettségét és hûségét.2 000 Ft‎

Leírás

A mû hûen tükrözi a szerzõ keresztény teológiai elkötelezettségét és hûségét. Témaválasztásban és annak feldolgozásában igényes alapossággal törekedett arra, hogy megtalálja azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a Jézus Krisztusba vetett igaz hitben testvérként összeköt bennünket. Átfogó képet ad a hetednapi adventista teológia krisztológia perspektívájáról úgy, hogy egyházának hittani tételeit összehasonlítja a református teológia tanításával.„Mindig élt bennem a vágy: Ha megadatik életem során, hogy református intézményben tanulhatok, készíteni fogok egy olyan teológiai értekezést, ami tanításainkat a református teológia mérlegére helyezi.”„…egyes kisegyházi körökben terjesztett hitéleti irodalmi mûvek alapján akkor úgy tûnt: a hetednapi adventista kereszténység és a református hit között óriási szakadék tátong. Legalább is errõl próbáltak meggyõzni egyesek ebben az idõszakban.”„…ennek az állítólagos „szakadéknak” az oka a Krisztusról szóló tanítás és azon belül az üdvösség, a kegyelem, a hit, vagy cselekedetek általi elérése, e témát vettem górcsõ alá: Mit tanít a református, és mit az adventista teológia Krisztusról.”„Ebben a kiadványban az eredeti szakdolgozat népszerûsítõ változatát közöljük. […] mivel az eredeti írás természetébõl adódóan bizonyos szakkifejezéseket igényelt […] fontosnak tartottam zárójelbe téve megmagyarázni.”
(Kormos Erik)