Menü

KEZDJ EL ÉLNI ALAPÍTVÁNY

Rendezés:
15 Ft
Zátonyra futott házasság, Lépések az egészség felé, A mentális egészség titkai, Szabadulás a függőségektől, A cukorbetegség visszafordítható, Magyarország első számú gyilkosa, Reformáció 500, A valláson túl, Az öröm ajándéka, Értelmes hit? Nagyi meglepetése a füzetek témája. Kérjük, a rendelés megjegyzésében adja meg a füzetek címeit és a darabszámot!
1.900 Ft

Ez a könyv mindennapi használatra készült útikalauz a Bibliához. Nem a Szentírás történeti hátterével, régészeti érdekességeivel akarja az olvasót megismertetni, bár szerzők ezekből az ismeretforrásokból gazdagon merítenek.

A régi ige mai mondandójával akar megismertetni. Arra irányítja a figyelmet, ami a mai ember mai problémáira a megoldás. A könyv minden szerzőjének az a meggyőződése, hogy a Biblia ma is élő könyv és nem porosodhat a könyvespolcainkon. Ez hitünknek, reménységünknek és szeretetünknek a kulcsa.

Nem egyszeri olvasásra szánt könyvecskét tart a kezében az olvasó. Ez a könyvecske napról napra vezet végig a Biblia minden során, és segít abban, hogy megtudjuk, mit üzen ma Isten, hogyan igazít el a mindennapi gondjaink közepette. Jelen idő egyes szám első személyben szólít meg minket, hogy halljuk ma is, mit üzen az Úr (Dr. Szigeti Jenő).

500 Ft
Ebben a könyvecskében Sorskérdéseinkről szeretnénk közösen gondolkodni: az egyedüllétről, az egészség elveiről, a szexualitásról, az időről, a tulajdonról és életünk legvégső, legmélyebb titkáról, a reményről. Életünk alapvető kérdései ezek, amelyeket csak világunk egésze felől, európai gondolkodásunk fényében tudunk válaszolni. A Biblia azért lopódzott vissza gondolkodásunk központjába, mert egyre élesebben átéljük, hogy nincs számunkra másban megoldás.
400 Ft
A próféta-látó, de nem a jövõ titkainak jósa. Azt látja, hogy Isten merre vezet elõre az úton. A prófétáknak az volt a titkuk, hogy ismerték és követték Isten akaratát a mindennapok sorsfordulói között. Azt tudták Isten mit akar cselekedni és ezért szóltak, hogy a nép tudjon lépést tartani Istennel. Õk a jelen titkainak voltak a tudósai. A jelen-a jövõ kulcsa. Isten ma is cselekedni akar az emberért. Ezért van szüksége Istennek prófétai lelkû, prófétai látású szolgákra. Ez a kis könyv akkor éri el a célját, ha prófétai lélekkel vértez fel és szolgálni tanít.
350 Ft
Ez a könyv, ami egy konferencia előadásainak megírt formája, az Istennel és a felebarátainkkal építhető kapcsolatainkról beszél. Ez a gyakorlati keresztény hit titka.
350 Ft
A világnak ma is megvannak az Achábjai és Jezabeljei. A mi korunk vallása is hasonló módon bálványimádó, mint Illés idejében. Ezért akar ma Isten új Illésként elküldeni minket, szolgálni engedelmesen. Ahhoz, hogy az illési feladatot betöltsük, Illés Lelkével és erejével kell feltöltekeznünk. Szükséges megtanulnunk az Isten gondviselésébe vetett bizodalmat, tapasztalnunk kell az imádság erejét. Nekünk is - Illéshez hasonlóan - meg kell küzdenünk a kicsinyhitûséggel, a ránk-ránk törõ félelemmel és csüggedéssel.
500 Ft
  Ez az összeállítás a világtörténelem legfontosabb személyéről Jézus Krisztusról szól. Ki volt Ő valójában? Miért jött le erre a földre? Miért hagyta magát keresztre feszíteni? Bizonyára sok, ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg bennünk Jézus élete kapcsán. Áldásos olvasást!