Menü

AETERNITAS

Rendezés:
1.000 Ft
"Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." Ez az elsõ ismert, nyomtatásban is fennmaradt egységes kommentár a 666 által jelzett Antikrisztus meghatározásához! Mit takar a Jelenések könyvében e titokzatos szám: 666? Egy régóta és sokat vitatott kérdés tárgyalásában az irodalom és a történelem kereteit messze meghaladó évszázados rejtély kutatása során felmerül a Pilátusi kérdés: "Mi az igazság?" Az igazság ép és megismerhetõ. Hatóereje pedig abban mérhetõ, amint a világot uraló megtévesztések közepette szellemi-lelki menedéket nyújt az igazság után sóvárgó embernek.
1.100 Ft
Mit okolhatunk a birodalmi méretû civilizációk tündöklésébõl és végzetébõl? Miért "kellett" Európának a népvándorlás, az arab-török invázió vagy éppen a harcos ateizmus? Mit adott a kereszténységnek és mit vett el tõle? A történeteket végigpásztázva láthatjuk, hogy már valamennyi hatalmi formáció legalább egyszer kipróbálásra került és csõdöt mondott. Érdemes megvizsgálnunk, mely erõk jutnak ismét szóhoz, és merre dõlnek el a jelenkor hatalmi ütközetei.